Přeskočit na obsah

BootRec.exe /fixboot přístup odepřen access denied

  • od

Nejde-li spustit systém Windows 10 a zároveň nefungují veškeré opravy které se dočtete na internetu je to tím že máte poslední aktualizaci systému, která zabezpečuje přístup k souborům.

Oprava GPT

diskpart
list disk
sel disk 0
list vol
sel vol
assign letter=:
exit
cd /d X:\EFI\Microsoft\Boot\
bootsect /nt60 sys
bootrec /fixboot
ren BCD BCD.old
bcdboot c:\Windows /s x: /f ALL

Právě příkaz bootsect /nt60 sys řeší onu chybu přístupu, která Vám brání při opravě spouštěcího záznamu. Nicméně je zapotřebí si uvědomit, že první musíte prověřit haedware, potom strukturu fat (chkdsk) a nakonec použít tento postup.